Trädfällning

Att fälla ett träd kräver kunskap och erfarenhet

Innan vi åtar oss ett uppdrag gör vi oftast en bedömning och riskanalys på plats. Detta besök är helt kostnadsfritt och nödvändigt för att vi skall göra en bedömning av det effektivaste och säkraste sättet att fälla träden.

Att precisionsfälla ett träd från marken är givetvis det smidigaste alternativet men inte alltid det säkraste. Står trädet trångt, nära byggnader eller andra hinder bör trädet tas ner bit-för bit med hjälp av sektionsfällning. Det innebär att våra arborister klättrar upp i träden med hjälp av selar och rep, det gör att vi kommer åt i hela kronan oavsett trädets placering, utan att riskera skador på byggnader och omgivning. Vid sektionsfällning krävs inte några tunga fordon som kan skada känslig miljö och infrastruktur.

Trädfällning är alltid förknippat med stora risker och bör överlåtas till proffs. TrädKompaniet har den expertis, utbildning och erfarenhet som krävs.

Har du frågor om trädfällning ? Fyll i formuläret här intill.

Kontakta oss