Trädbeskärning

Låt oss ta hand om dina träd

Träd i urbana miljöer behöver omsorg och vård för att nå sin fulla potential och estetiska prakt. Att beskära träd kräver kunskap, erfarenhet och en blick för trädet.

Med många års erfarenhet som professionella arborister är våra ögon tränade i att se hur en kronutglesning kan ge mer ljus på tomten och mindre löv på gräsmattan. En kronreducering kan spara ett växthus, fasad och tak från grenslitage utan att trädet ser stympat ut.

Mer sol på altanen, dålig bild på TVn eller hängande grenar över tak. Detta är några exempel på problem som ofta kan lösas genom en korrekt utförd trädbeskärning.

Vilka åtgärder som behövs för just ditt träd beror på flera omständigheter. Varje träd har sin historia, placering och karaktär. Tillsammans resonerar vi om olika möjligheter samt lämpliga åtgärder för ditt träd.

Varje träd är unikt. Kontakta oss så vi kan rekommendera en beskärning som passar för Er och Ert träds behov.

Olika beskärningsmetoder:
  • Borttagning av döda, svaga eller korsande grenar. Dessa kan utgöra en fara eller leda till röta i trädet.
  • Borttagning eller reducering av grenverk som är i konflikt med exempelvis elledningar, fasader, granntomt eller gatlyktor.
  • Borttagning av oönskat grenverk för mer ljus, bättre utsikt eller lättare framkomlighet.
  • Förbättring av trädets struktur för en ökad stabilitet och på så sätt reducera risken för stam- eller grenbrott vid hård vind eller storm.
  • Uppbyggnadsbeskärning

Har du frågor om trädbeskärning? Fyll i formuläret här intill.

Kontakta oss