Trädkompaniets miljöpolicy

Trädkompaniet deltar i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan är så liten som möjligt.

Kunskap om miljöpåverkan
Vi verkar för att våra medarbetare känner delaktighet och har kunskap om vår verksamhets påverkan på klimat och miljö.

Arbetsutrustning
Vi använder modern teknik för att minska miljöpåverkan från energiförbrukning och utsläpp. Vi prioriterar samarbete med leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan.

Arbetsmetoder
Vi anpassar kontinuerligt våra arbetsmetoder till den senaste kunskapen inom miljöområdet. Vi planerar varje uppdrag för att eliminera onödiga arbetsmoment med tillhörande användning av maskiner.

Fordon och körningar
Vi använder moderna fordon med låg utsläppskvot och miljöanpassade däck. Vi verkar för en minskad konsumtion av drivmedel och minskat utsläpp av avgaser. Vi gör det genom att planera våra uppdrag så att vi kör minsta möjliga antalkilometer.

Avfall
Vi källsorterar avfall. Vårt mål är att komma så högt upp som möjligt i återvinningsstegen, dvs. att avfallet återanvänds eller återvinns alternativt används som ny energi.

Kontakta oss